Miljö- och Kvalitetspolicy

Hammarskrot Bildemontering jobbar hela tiden med att bli bättre inom miljöområdet.

* Vi följer som minimum lagar och förordningar vi är berörda av.

* En målsättning är att minimera miljö och hälsorisker.

* Även minimera användningen av icke förnyelsebara naturresurser.

* Se till att leverantörer och entreprenörer vi anlitar har en bra miljöpolicy.

* Kvalitet är ett krav för alla medarbetare, genom noggrann kontroll får vi därigenom hög och jämn kvalitet på delarna vi säljer.

* Vi jobbar hela tiden med kvalitets- och miljöförbättringar

* Visa upp ordnade förhållanden mot myndigheter och kunder.

SBR Sverige s Bilskrotares riksförbund
www.sbrservice.se  

Bildelsbasen
www.bildelsbasen.se