Om Oss

Verksamheten startades i början av 70-talet och har sedan dess bytt ägare 4 gånger. Hammarskrot Bildemontering har funnits i Backberg sedan starten i början av 70-talet. Verksamheten har till sitt förfogande 30 000 kvm mark, med byggnader på ca 500 kvm samt demonterings och miljöhallar på 180 kvm.

hero image

Affärsidé

Hammarskrot Bildemonterings affärsidé är att slutskrota uttjänta bilar, återvinna järn- och metallskrot, demontera och sälja begagnade bildelar. Detta på ett sätt som uppfyller och överträffar miljökraven.

hero image